Ценоразписи

Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
22.01.2019 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.02.2018 / ДГС Гурково
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
08.03.2017 / ДГС Гурково
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ГУРКОВО"
Файл
Добавен
07.09.2016 / ДГС Гурково