Документи

Обявление обект № 184151
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Гурково
Информация по чл. 38, ал. 1
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обект № 184149 и 184150
Файл
Добавен
24.10.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184147 и 184148
Файл
Добавен
19.09.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184145
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Гурково
Осигуряване на дърва за огрев за местно население през 2018г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обект № 184140
Файл
Добавен
13.07.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обекти с № 184139, 184140 и 184141
Файл
Добавен
20.06.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обекти с № 184133, 184134, 184135 и 184136
Файл
Добавен
25.04.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обект № 184126
Файл
Добавен
19.04.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184125
Файл
Добавен
15.03.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обект № 184123 и 184124
Файл
Добавен
01.03.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обекти с № 184120, 184121, 184122 и 184123
Файл
Добавен
23.02.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184119
Файл
Добавен
15.02.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184118 и 184119
Файл
Добавен
08.02.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 174152
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Гурково
Обявление 174139,174144,174150 и 174151
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Гурково
Информация за дървесината, която ще бъде предложена по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях на територията на ТП „ДГС Гурково”
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Гурково
Обявление 174145
Файл
Добавен
16.10.2017 / ДГС Гурково
Обявление 174145,174146,174147,174148,174149
Файл
Добавен
04.10.2017 / ДГС Гурково