Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00632 ДГС Н. Паничарево 28.06.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Ново Паничарево Явен 7629.45 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 28.06.2019Г нов.rar Договор № 88 (1).pdf
Резултати: протокол №19-01 - Заличен.doc ZAPOVED KLASIRANE Заличена.doc
EТ00633 ДЛС Несебър 28.06.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на добита Явен 5848.25 лв.
Документи: Заповед търг.docx Условия.docx Декларация по чл. 74.docx Проекто-договор.docx
Резултати: Протокол1903-1.docx заповед спечелил 1903-1.doc
EТ00631 ДГС Карнобат 26.06.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от склад от обект № 1917-9 Явен 4292.00 лв.
Документи: документация 1917-9.zip
Резултати: справка.PDF протокол.pdf заповед № РД-10-210.PDF протокол скл. на дог..PDF договор.pdf
EТ00630 ДГС Елхово 26.06.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 167234.00 лв.
Документи: Документеция обект 1915.zip Протокол 2.PDF договор об.1915.PDF
Резултати: Протокол за об.№1915.PDF Заповед об.№1915.PDF
Последно потвърдена цена 168906.00 лв 26.06.2019 10:46:32
EТ00629 ДГС Стара Загора 24.06.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество дървесина на склад Явен 18471.00 лв.
Документи: Документация склад142.rar
Резултати: протокол 1_об.195142.pdf Заповед пр. изп 195142.pdf протокол 2_покупка_195142.pdf Договор покупка 195142.pdf
EТ00628 ДГС Стара Загора 24.06.2019 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 31986.00 лв.
Документи: Документация 141.rar протокол 1_об.195141.pdf протокол 2_ об.195141.pdf Заповед купувач_195141.pdf Договор_195141.pdf
Резултати: Заповед корекция_195141.pdf
Резултати: Заповед купувач_195141.pdf
Последно потвърдена цена 32306.00 лв 24.06.2019 12:09:03
EТ00627 ДГС Стара Загора 24.06.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 16444.00 лв.
Документи: Документация 140.rar протокол 2_ об.195140.pdf протокол 1_об.195140.pdf Заповед купувач_195140.pdf Договор 195140.pdf
Резултати: Заповед корекция_195140.pdf
Резултати: Заповед купувач_195140.pdf
Последно потвърдена цена 16608.00 лв 24.06.2019 10:41:26
EТ00626 ДГС Стара Загора 24.06.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 19596.00 лв.
Документи: Документация 139.rar протокол 1_об.195139.pdf Заповед купувач_195139.pdf протокол 2_ об.195139.pdf Договор №195139.pdf
Резултати: Заповед корекция_195139.pdf
Резултати: Заповед купувач_195139.pdf
Последно потвърдена цена 19988.00 лв 24.06.2019 09:15:20
EТ00625 ДГС Стара Загора 21.06.2019 15:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 18679.00 лв.
Документи: Документация 138.rar
Резултати: Заповед корекция_195138.pdf протокол 1_об.195138.pdf Заповед купувач 195138.pdf протокол 2_ об.195138.pdf Договор 195138.pdf
EТ00624 ДГС Стара Загора 21.06.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 14787.00 лв.
Документи: Документация 137.rar
Резултати: Заповед корекция_195137.pdf протокол 1_об.195137.pdf Заповед купувач 195137.pdf протокол 2_ об.195137.pdf Договор 195137.pdf
EТ00623 ДГС Стара Загора 21.06.2019 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 28148.00 лв.
Документи: Документация 136.rar протокол 2_ об.195136.pdf Договор 195136.pdf
Резултати: Заповед корекция_195136.pdf протокол 1_об.195136.pdf Заповед купувач 195136.pdf
Последно потвърдена цена 28429.00 лв 21.06.2019 12:12:08
EТ00622 ДГС Стара Загора 21.06.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 21624.00 лв.
Документи: Документация 135.rar протокол 2_ об.195135.pdf Договор 195135.pdf
Резултати: Заповед корекция_195135.pdf протокол 1_об.195135.pdf Заповед купувач 195135.pdf
Последно потвърдена цена 21840.00 лв 21.06.2019 10:44:07
EТ00621 ДГС Стара Загора 21.06.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 34132.00 лв.
Документи: Документация 134.rar протокол 2_ об.195134.pdf Договор 195134.pdf
Резултати: Заповед корекция_195134.pdf Информация изменение.pdf протокол 1_об.195134.pdf Заповед купувач 195134.pdf
Последно потвърдена цена 34473.00 лв 21.06.2019 09:37:20
EТ00619 ДГС Средец 20.06.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 128642.00 лв.
Документи: документация - пакет №1920-1.rar
Резултати: протоколи, заповед, договор.rar
Последно потвърдена цена 129928.00 лв 20.06.2019 12:07:12
EТ00618 ДГС Средец 20.06.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 74182.00 лв.
Документи: документация - пакет №1916-1.rar
Резултати: протоколи, заповед, договор.rar
Последно потвърдена цена 74924.00 лв 20.06.2019 10:39:14
EТ00620 ДГС Карнобат 19.06.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от склад от обект №11911-1 Явен 22196.10 лв.
Документи: документация.zip
Резултати: справка.PDF протокол.PDF заповед.PDF протокол 35,5 заличени подписи.pdf договор.pdf
Последно потвърдена цена 22418.10 лв 19.06.2019 13:41:07
Процедура № EТ00616 е прекратена!
EТ00616 ДГС Айтос 14.06.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос-Пакет №9 Явен 12260.06 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 14.06.2019-пакет 1954-02.rar
Резултати: Заповед.pdf Протокол.pdf
Процедура № EТ00617 е прекратена!
EТ00617 ДГС Бургас 14.06.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1901-19 Явен 9871.30 лв.
Документи: ел. търг 1901-19.rar
Резултати: Протокол - 1901-19.rar Заповед прекратяване 1901-19.rar
Процедура № EТ00615 е прекратена!
EТ00615 ДГС Царево 13.06.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1903 - 8; Явен 22352.30 лв.
Документи: документация 1903-8.7z
Резултати: протокол, справка, заповед прекратяване 1903-8.rar
EТ00614 ДГС Царево 13.06.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1909 - 1; Явен 10820.80 лв.
Документи: документация 1909-1.7z
Резултати: протокол,справка,заповед класиране 1909-1.rar протокол 2.PDF договор №78.PDF