Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3269 ДГС Гурково 23.07.2019 194145, 194146, 194147, 194148, 194149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1526 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 2573 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,мждр,кл,цр,бл
Процедури за добив на дървесина 81,817.21 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3261 ДГС Гурково 19.07.2019 194131, 194133, 194144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
212 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 1885 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3527 куб.м.
бб, чб,здб,бк,гбр,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 163,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3260 ДГС Гурково 19.07.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,вб,бк
Процедури за продажба на дървесина 80,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3259 ДГС Гурково 19.07.2019 194137, 194140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк, гбр, здб
Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3258 ДГС Гурково 19.07.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 1511 куб.м. 573 куб.м. 0 куб.м. 2960 куб.м.
бб,здгл,см,вб,ел,бк,гбр,здб,брз,врб,трп,яв,лп,мждр
Процедури за добив на дървесина 104,645.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3257 ДГС Гурково 16.08.2019 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери и други/ за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
3179 ДГС Гурково 26.06.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,вб,бк
Процедури за продажба на дървесина 80,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3178 ДГС Гурково 26.06.2019 194137, 194140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк, гбр, здб
Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3177 ДГС Гурково 26.06.2019 194131, 194132, 194133, 194144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 1900 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3558 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 164,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3176 ДГС Гурково 26.06.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 1511 куб.м. 573 куб.м. 23 куб.м. 2960 куб.м.
бб,здгл,см,вб,ел,бк,гбр,здб,брз,врб,трп,яв,лп,мждр
Процедури за добив на дървесина 104,645.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3075 ДГС Гурково 21.05.2019 194135,194136,194137,194138,194139,194140,194141,194142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1489 куб.м. 245 куб.м. 0 куб.м. 3124 куб.м. 1243 куб.м. 402 куб.м. 6503 куб.м.
бб,см,чб,здгл,вб,ел,бк,гбр,здб,яв,трп,брз,врб,шст,дчрш,мждр,яс
Процедури за добив на дървесина 186,867.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3074 ДГС Гурково 21.05.2019 194131, 194132, 194133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 1097 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 1509 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 64,429.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3073 ДГС Гурково 21.05.2019 194134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
383 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 1366 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,мждр,дчрш,яв,брз,яс
Продажба на стояща дървесина на корен 71,943.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МП Виж пълна информация
3072 ДГС Гурково 21.05.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 287 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 11,428.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МП от горска територия ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Виж пълна информация
3071 ДГС Гурково 21.05.2019 174117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 13,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
3070 ДГС Гурково 21.05.2019 194137, 194139, 194140, 194142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1181 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 1531 куб.м. 867 куб.м. 402 куб.м. 4000 куб.м.
бк,гбр,здб,яв,яс,трп,бб,чб,здгл
Процедури за продажба на дървесина 298,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3069 ДГС Гурково 21.05.2019 194138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 4,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3040 ДГС Гурково 28.05.2019 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари менерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
3000 ДГС Гурково 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
2929 ДГС Гурково 08.05.2019 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други/, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника в случай на необходимост, за нуждите на ТП "ДГС Гурково" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация