Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3179 ДГС Гурково 26.06.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,вб,бк
Процедури за продажба на дървесина 80,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3178 ДГС Гурково 26.06.2019 194137, 194140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк, гбр, здб
Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3177 ДГС Гурково 26.06.2019 194131, 194132, 194133, 194144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 1900 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3558 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 164,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3176 ДГС Гурково 26.06.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 1511 куб.м. 573 куб.м. 23 куб.м. 2960 куб.м.
бб,здгл,см,вб,ел,бк,гбр,здб,брз,врб,трп,яв,лп,мждр
Процедури за добив на дървесина 104,645.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3075 ДГС Гурково 21.05.2019 194135,194136,194137,194138,194139,194140,194141,194142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1489 куб.м. 245 куб.м. 0 куб.м. 3124 куб.м. 1243 куб.м. 402 куб.м. 6503 куб.м.
бб,см,чб,здгл,вб,ел,бк,гбр,здб,яв,трп,брз,врб,шст,дчрш,мждр,яс
Процедури за добив на дървесина 186,867.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3074 ДГС Гурково 21.05.2019 194131, 194132, 194133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 1097 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 1509 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 64,429.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3073 ДГС Гурково 21.05.2019 194134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
383 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 1366 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,мждр,дчрш,яв,брз,яс
Продажба на стояща дървесина на корен 71,943.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МП Виж пълна информация
3072 ДГС Гурково 21.05.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 287 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 11,428.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МП от горска територия ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Виж пълна информация
3071 ДГС Гурково 21.05.2019 174117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 13,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
3070 ДГС Гурково 21.05.2019 194137, 194139, 194140, 194142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1181 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 1531 куб.м. 867 куб.м. 402 куб.м. 4000 куб.м.
бк,гбр,здб,яв,яс,трп,бб,чб,здгл
Процедури за продажба на дървесина 298,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3069 ДГС Гурково 21.05.2019 194138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 4,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3040 ДГС Гурково 28.05.2019 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари менерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
3000 ДГС Гурково 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
2929 ДГС Гурково 08.05.2019 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други/, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника в случай на необходимост, за нуждите на ТП "ДГС Гурково" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2916 ДГС Гурково 26.03.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждата на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
2915 ДГС Гурково 29.03.2019 194129, 194130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м. 250 куб.м. 13 куб.м. 1046 куб.м.
бб, бк, гбр, здб, трп
Процедури за добив на дървесина 35,758.96 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2914 ДГС Гурково 29.03.2019 194131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2879 ДГС Гурково 14.03.2019 194127, 194128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 857 куб.м. 825 куб.м. 7 куб.м. 1842 куб.м.
бк, гбр, здб, кл
Процедури за продажба на дървесина 137,845.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
2878 ДГС Гурково 14.03.2019 194127, 194128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 857 куб.м. 825 куб.м. 7 куб.м. 1842 куб.м.
бк, гбр, здб, кл
Процедури за добив на дървесина 42,340.83 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2825 ДГС Гурково 29.03.2019 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца" Виж пълна информация