Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2916 ДГС Гурково 26.03.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждата на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
2915 ДГС Гурково 29.03.2019 194129, 194130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м. 250 куб.м. 13 куб.м. 1046 куб.м.
бб, бк, гбр, здб, трп
Процедури за добив на дървесина 35,758.96 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2914 ДГС Гурково 29.03.2019 194131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2879 ДГС Гурково 14.03.2019 194127, 194128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 857 куб.м. 825 куб.м. 7 куб.м. 1842 куб.м.
бк, гбр, здб, кл
Процедури за продажба на дървесина 137,845.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
2878 ДГС Гурково 14.03.2019 194127, 194128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 857 куб.м. 825 куб.м. 7 куб.м. 1842 куб.м.
бк, гбр, здб, кл
Процедури за добив на дървесина 42,340.83 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2825 ДГС Гурково 29.03.2019 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2799 ДГС Гурково 15.02.2019 1901, 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 227 куб.м.
бб, см, здгл, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,415.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
2798 ДГС Гурково 15.02.2019 194126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 29 куб.м. 300 куб.м. 382 куб.м.
тп
Продажба на стояща дървесина на корен 17,687.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2762 ДГС Гурково 01.02.2019 184130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 761 куб.м.
бб, бк,здб,гбр,трп,дчрш
Процедури за продажба на дървесина 54,410.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
2760 ДГС Гурково 01.02.2019 194124, 194125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 926 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 35,168.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2701 ДГС Гурково 15.01.2019 Договаряне без предварително обявление 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
2680 ДГС Гурково 08.01.2019 194111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 330 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м.
бб, чб
Процедури за добив на дървесина 9,334.74 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2669 ДГС Гурково 28.12.2018 194111, 194112, 194113, 194115 и 194116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
239 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 2385 куб.м. 812 куб.м. 0 куб.м. 3512 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб,мждр,трп,брз,яв,дчрш,шст,
Процедури за продажба на дървесина 233,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
2665 ДГС Гурково 28.12.2018 194103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
517 куб.м. 204 куб.м. 0 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1133 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 62,092.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
2647 ДГС Гурково 28.12.2018 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 5000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
2584 ДГС Гурково 13.12.2018 194109, 194110, 194111, 194112, 194113, 194114, 194115, 194116, 194117, 194118,194119, 194120, 194121, 194122, 194123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1431 куб.м. 2266 куб.м. 316 куб.м. 6551 куб.м. 1484 куб.м. 89 куб.м. 10060 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,мждр,трп,брз,яв,шст,дчрш
Процедури за добив на дървесина 307,998.27 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2583 ДГС Гурково 13.12.2018 194107, 194108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 566 куб.м. 554 куб.м. 132 куб.м. 1348 куб.м.
бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 64,296.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2554 ДГС Гурково 11.01.2019 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 2554 на ДГС Гурково от 11.01.2019 е прекратена!
2518 ДГС Гурково 08.01.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2480 ДГС Гурково 01.11.2018 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба №3 Виж пълна информация