Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01140 ДГС Котел 18.06.2020 13:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 56 Таен 36461.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об. 56.pdf 2- условия об. 56.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf
EТ01143 ДГС Котел 18.06.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Явен 9296.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед об. 7.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 7.pdf
EТ01142 ДГС Котел 18.06.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 60 Таен 48266.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об. 60.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-60.pdf
EТ01141 ДГС Котел 18.06.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 48 Таен 16611.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед ОБ. 48.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-48.pdf
EТ01138 ДГС Котел 12.06.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 67 Таен 114347.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об. 67.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график об. 67.pdf
EТ01139 ДГС Котел 12.06.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 65 Таен 32879.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед ОБ. 65.pdf 2- условия об. 65.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график ОБ. 65.pdf
EТ01137 ДГС Стара Загора 12.06.2020 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205145 Таен 47471.00 лв.
Документи: Документация 205145.rar
EТ01136 ДГС Стара Загора 12.06.2020 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205130 Таен 72584.00 лв.
Документи: Документация 205130.rar
EТ01135 ДГС Стара Загора 12.06.2020 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205118 Таен 35272.00 лв.
Документи: Документация 205118.rar
EТ01134 ДГС Стара Загора 12.06.2020 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205116 Таен 42198.00 лв.
Документи: Документация 205116.rar
EТ01132 ДГС Котел 08.06.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 32 Явен 12585.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график об. 32.pdf
EТ01131 ДГС Царево 08.06.2020 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2006-3 Явен 7218.90 лв.
Документи: документация.rar
EТ01133 ДГС Н. Паничарево 05.06.2020 11:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2012-1 Явен 23710.00 лв.
Документи: Електонен търг 2012-1 прогнозна игл. трупи05.06.2020.rar
EТ01130 ДГС Айтос 05.06.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2012-06 Таен 5104.60 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2012-06-дърв.от склад.rar
EТ01129 ДГС Котел 04.06.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 49 Явен 25080.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 49.pdf
EТ01128 ДГС Н. Паничарево 01.06.2020 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2008 Явен 54458.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2008 01.06.20.rar
EТ01127 ДГС Гурково 28.05.2020 16:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204128 за МТ Таен 60860.00 лв.
Документи: 204128.zip Протокол комисия 204128.zip
Резултати: Zapoved klasirane-204128.zip
Процедура № EТ01126 е прекратена!
EТ01126 ДГС Гурково 28.05.2020 15:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204126 Таен 115055.00 лв.
Документи: 204126.zip Протокол ET01126.zip
Резултати: Заповед прекратяване - 204126.zip
EТ01125 ДГС Гурково 28.05.2020 15:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204125 Таен 57731.00 лв.
Документи: 204125.zip Протокол ET01125.zip
Резултати: Zapoved klasirane-204125.zip
EТ01124 ДГС Гурково 28.05.2020 14:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204123 Таен 35825.00 лв.
Документи: 204123.zip Протокол ET01124.zip
Резултати: Zapoved klasirane-204123.zip