Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00741 ДГС Стара Загора 04.12.2019 14:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205106 Таен 35001.00 лв.
Документи: Документация -205106.rar
EТ00740 ДГС Стара Загора 04.12.2019 13:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205105 Таен 71393.00 лв.
Документи: Документация -205105.rar
EТ00739 ДГС Стара Загора 04.12.2019 12:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205104 Таен 35441.00 лв.
Документи: Документация-205104.rar
EТ00738 ДГС Стара Загора 04.12.2019 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205103 Таен 35344.00 лв.
Документи: Документация 205103.rar
EТ00737 ДГС Стара Загора 04.12.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205102 Таен 26226.00 лв.
Документи: Документация -205102.rar
EТ00736 ДГС Стара Загора 04.12.2019 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205101 Таен 28650.00 лв.
Документи: Документация -205101.rar
EТ00735 ДГС Айтос 02.12.2019 14:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 6; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос /прогнозни количества/ Таен 29688.00 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-пакет 6-зелено.rar
EТ00734 ДГС Айтос 02.12.2019 13:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 5; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос /прогнозни количества/ Таен 29832.00 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-пакет 5-зелено.rar
EТ00733 ДГС Айтос 02.12.2019 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 4;ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос /прогнозни количества/ Таен 120016.00 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-пакет 4-зелено.rar
EТ00732 ДГС Айтос 02.12.2019 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 3; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос /прогнозни количества/ Таен 37762.00 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-пакет 3-зелено.rar
EТ00730 ДЛС Несебър 02.12.2019 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 1905-1 Таен 19819.10 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00729 ДГС Карнобат 02.12.2019 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 1920-17 Явен 19080.67 лв.
Документи: обект1920-17.7z
EТ00731 ДГС Айтос 02.12.2019 09:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 1; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос /прогнозни количества/; Таен 44890.00 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-пакет 1-зелено, местни.rar
EТ00728 ДГС Звездец 28.11.2019 14:00 ТП ДГС Звездец / Обект №: 2002 Таен 37283.00 лв.
Документи: Обект №2002.rar
EТ00721 ДГС Стара река 28.11.2019 13:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2005-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 109375.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00727 ДГС Звездец 28.11.2019 12:00 ТП ДГС Звездец / Обект №: 2001 Таен 29555.00 лв.
Документи: Обект № 2001.rar
Процедура № EТ00726 е прекратена!
EТ00726 ДГС Стара река 28.11.2019 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2006-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 55711.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00720 ДГС Стара река 28.11.2019 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2004-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 122390.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00725 ДГС Бургас 28.11.2019 10:30 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2003 Явен 127364.00 лв.
Документи: Документация на корен обект 2003.rar
EТ00718 ДГС Стара река 28.11.2019 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2001-Е Таен 121705.00 лв.
Документи: Документация.rar