Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00912 ДЛС Граматиково 28.01.2020 14:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1926-8 Таен 4795.50 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00905 ДГС Средец 28.01.2020 13:30 ТП ДГС Средец / Обект №: 2005-1 Таен 161732.00 лв.
Документи: документация за участие- обект №2005-1.rar
EТ00911 ДЛС Граматиково 28.01.2020 11:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1926-7 Таен 7236.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00910 ДЛС Граматиково 28.01.2020 09:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1925-6 Таен 22179.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00909 ДЛС Граматиково 27.01.2020 13:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1925-5 Таен 900.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00914 ДГС Айтос 27.01.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 9 Таен 6122.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 9- прогнозни - 27.01.2020.rar
EТ00908 ДЛС Граматиково 27.01.2020 11:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1916-8 Таен 20596.50 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00913 ДГС Айтос 27.01.2020 10:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 8 Явен 42770.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 8- прогнозни - 27.01.2020.rar
EТ00907 ДЛС Граматиково 27.01.2020 09:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1916-7 Таен 30168.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00904 ДГС Стара Загора 24.01.2020 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205106 Таен 35001.00 лв.
Документи: Документация 205106.rar
EТ00903 ДГС Стара Загора 24.01.2020 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205105 Таен 71393.00 лв.
Документи: Документация 205105.rar
EТ00901 ДГС Елхово 23.01.2020 13:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2015 Таен 19456.00 лв.
Документи: Електронен търг обект 2015.rar
EТ00900 ДГС Елхово 23.01.2020 11:30 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2013 Таен 69779.00 лв.
Документи: Електронен търг обект 2013.rar Заповед №РД-10-05.PDF
EТ00902 ДГС Бургас 23.01.2020 10:30 ТП ДГС Бургас / Обект №: 1901-61; 1902-39 Явен 49220.49 лв.
Документи: ел. търг 1901-61 и 1902-39.rar
EТ00899 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 14:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2005-1 Таен 153839.00 лв.
Документи: сайт 2005-1.7z ЗАПОВЕД 2005-1 – допълнение.docx
EТ00898 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 13:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2004-1 Таен 175228.00 лв.
Документи: сайт 2004-1.7z ЗАПОВЕД 2004-1 – допълнение.docx
EТ00897 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 11:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2003-1 Таен 173220.00 лв.
Документи: САЙТ 2003-1.7z ЗАПОВЕД 2003-1 – допълнение.docx
EТ00896 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 10:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2002-1 Таен 133724.00 лв.
Документи: сайт 2002-1.7z ЗАПОВЕД 2002-1 – допълнение.docx
EТ00895 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 09:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2001-1 Таен 142034.00 лв.
Документи: САЙТ 2001-1.7z ЗАПОВЕД 2001-1 – допълнение.docx
EТ00893 ДГС Айтос 20.01.2020 12:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 6; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 26719.20 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 6- прогнозни - 20.01.2020.rar Протокол ET00893