Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00892 ДГС Айтос 20.01.2020 11:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 4, ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 60920.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 4- прогнозни - 20.01.2020.rar Протокол ET00822 Протокол ET00892
EТ00891 ДГС Айтос 20.01.2020 10:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 3; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 76890.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 3- прогнозни - 20.01.2020.rar Протокол ET00891
Последно потвърдена цена 77658.90 лв 20.01.2020 10:33:06
EТ00889 ДГС Стара река 20.01.2020 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2003-Д на територията на ТП „ДГС Стара река“ Таен 85405.00 лв.
Документи: Документация.rar
Процедура № EТ00894 е прекратена!
EТ00894 ДГС Котел 20.01.2020 09:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 46420.00 лв.
Документи: 2-на корен ел.търг об. 8-20.rar 8об. Протокол зал.инф..pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 8.pdf
Процедура № EТ00890 е прекратена!
EТ00890 ДГС Котел 20.01.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 58435.00 лв.
Документи: 1-на корен ел.търг об. 7-20.rar 7об. Протокол зал.инф..pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 7 зал.инф..pdf
Процедура № EТ00881 е прекратена!
EТ00881 ДГС Царево 16.01.2020 12:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2020 Явен 60215.88 лв.
Документи: документация.rar протоколПО-06-9.PDF
Резултати: заповед прекратяванеРД-10-31.PDF
Процедура № EТ00879 е прекратена!
EТ00879 ДГС Царево 16.01.2020 11:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2016 Явен 87849.23 лв.
Документи: документация.rar протоколПО-06-8.PDF
Резултати: заповед прекратяванеРД-10-30.PDF
EТ00888 ДЛС Граматиково 16.01.2020 10:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2010 Таен 134265.00 лв.
Документи: заповед 2010.docx условия 2010.docx
Резултати: протокол залич.2010.FR12.pdf заповед прекратяване 2010.FR12.pdf
Процедура № EТ00878 е прекратена!
EТ00878 ДГС Царево 16.01.2020 10:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2013 Явен 109094.17 лв.
Документи: документация.rar протоколПО-06-7.PDF
Резултати: заповед прекратяванеРД-10-29.PDF
EТ00887 ДЛС Граматиково 16.01.2020 09:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2005 Таен 252692.00 лв.
Документи: заповед 2005.docx условия 2005.docx
Резултати: протокол залич 2005.FR12.pdf заповед прекратяване 2005.FR12.pdf
Процедура № EТ00877 е прекратена!
EТ00877 ДГС Царево 16.01.2020 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2012 Явен 109592.77 лв.
Документи: документация.rar протоколПО-06-6.PDF
Резултати: заповед прекратяванеРД-10-28.PDF
EТ00855 ДГС Карнобат 15.01.2020 14:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12006 Таен 75273.00 лв.
Документи: график 12006.PDF заповед 12006.pdf Обр. № 9-декларация дейности.docx Обр. № 1-Заявление за участие.docx Обр. № 4-Декларация-техника.doc Обр. № 5-протокол оглед.doc Обр. № 6-ценово предл..docx Обр. №3 - Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..docx Обр. №7 - Проект на договор 12006.doc Обр. №8 - декларация конфиденциалност.docx Обр.№2 - Декларация по чл.58 Наредба.docx условия за участие в процедурата 12006.docx
Резултати: заповед купувач 12006 зал.подпис.pdf протокол 12006.pdf Справка за процедура № ЕТ00855 от 15.01.2020 14_00 _ Електронна система за реализация на дървесина.pdf
Процедура № EТ00876 е прекратена!
EТ00876 ДГС Царево 15.01.2020 12:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2011 Явен 60422.44 лв.
Документи: документация.rar протоколПО-06-5.PDF
Резултати: заповедпрекратяванеРД-10-25.PDF
EТ00886 ДЛС Граматиково 15.01.2020 11:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2004 Таен 139703.00 лв.
Документи: заповед 2004.docx условия 2004.docx
Резултати: протокол.FR12.pdf заповед за класиране.FR12.pdf
Процедура № EТ00875 е прекратена!
EТ00875 ДГС Царево 15.01.2020 11:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2010 Явен 71608.48 лв.
Документи: документация.rar протоколПО-06-4.PDF
Резултати: заповед прекратяванеРД-10-24.PDF
EТ00854 ДГС Карнобат 15.01.2020 10:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12001 Таен 42609.00 лв.
Документи: график 12001.PDF заповед 12001 заличен подпис.pdf Обр. № 9-декларация дейности.docx Обр. № 1-Заявление за участие.docx Обр. № 4-Декларация-техника.doc Обр. № 5-протокол оглед.doc Обр. № 6-ценово предл..docx Обр. №3 - Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..docx Обр. №7 - Проект на договор 12001.doc Обр. №8 - декларация конфиденциалност.docx Обр.№2 - Декларация по чл.58 Наредба.docx условия за участие в процедурата 12001.docx
Резултати: заповед класиране 12001.pdf протокол 12001.pdf Справка за процедура № ЕТ00854 от 15.01.2020 10_30 _ Електронна система за реализация на дървесина.pdf
Процедура № EТ00874 е прекратена!
EТ00874 ДГС Царево 15.01.2020 10:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2009 Явен 78259.76 лв.
Документи: документация.rar протоколПО-06-3.PDF
Резултати: заповед прекратяванеРД-10-23.PDF
EТ00884 ДЛС Граматиково 15.01.2020 09:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2002 Таен 76410.00 лв.
Документи: заповед 2002.docx условия 2002.docx
Резултати: протокол.FR12.pdf заповед прекратяване.FR12.pdf
Процедура № EТ00873 е прекратена!
EТ00873 ДГС Царево 15.01.2020 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2001 Явен 76907.40 лв.
Документи: документация.rar протокол ПО-06-2.PDF
Резултати: заповед прекратяванеРД-10-22.PDF
Процедура № EТ00857 е прекратена!
EТ00857 ДГС Карнобат 14.01.2020 15:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2002 Таен 73459.00 лв.
Документи: график.PDF условия за участие в процедурата 2002.docx заповед 2002.pdf Обр. № 9-декларация дейности.docx Обр. № 1-Заявление за участие.docx Обр. № 4-Декларация-техника.doc Обр. № 5-протокол оглед.doc Обр. № 6-ценово предл..docx Обр. №3 - Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..docx Обр. №8 - декларация конфиденциалност.docx Обр.№2 - Декларация по чл.58 Наредба.docx Образец 7 - проект на договор.doc
Резултати: заповед за прекратяване 2002.pdf протокол 2002.pdf Справка за процедура № ЕТ00857 от 14.01.2020 15_00 _ Електронна система за реализация на дървесина.pdf