slide

Гoрска сертификация | ДГС Гурково

Предвидени дейности 2022 година
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Гурково
Резюме мониторинг 2020г.
Файл
Добавен
03.02.2021 / ДГС Гурково
Резюме - ГСП 2020
Файл
Добавен
02.02.2021 / ДГС Гурково
СПИСЪК НДГП 2021Г.
Файл
Добавен
02.02.2021 / ДГС Гурково
ПЛАНИРАНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 2021 ГОД.
Файл
Добавен
02.02.2021 / ДГС Гурково
Оценка на риска природни бедствия
Файл
Добавен
08.05.2020 / ДГС Гурково
РЕЗЮМЕ ДГС Гурково 2010
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Гурково
Списък НДГП 2020г.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Гурково
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Файл
Добавен
22.04.2020 / ДГС Гурково
Планирани горскостопански дейности 2020 год.
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Гурково
Политика срещу корупцията и сродните на нея явления
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково
Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различна форма на дискриминация
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково
Консултации по ГВСК
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково