ДГС Гурково проведе горска беседа с деца по повод Седмица на гората

По повод седмица на гората 2024г., ТП "Държано горско стопанство Гурково" организира образователна беседа с ученици от СУ "Христо Смирненски" - гр. Гурково и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Николаево. Горски служители запознаха учениците с дейностите, които се извършват в горския разсадник на стопанството в гр. Николаево, както и с основните видове дивеч, които обитават горските територии. Учениците се запознаха отблизо и с производството на семенищни фиданки, след което взеха участие в сеенето на семена от червен дъб. По време на урока, се проведоха и занимателни игри по сглобяване на къщички за птички и рисунки върху дървени медальони.