Горски празник за деца бе организиран в ДГС Гурково по повод Седмица на гората 2022 г.

На 4-ти април колективът на ДГС Гурково даде старт на професионалния си празник Седмица на гората, като посрещна ученици на територията на стопанството. Децата са възпитаници в начален етап на училищата в гр. Николаево и гр. Гурково. В дендрариума на горското стопанство, намиращо се в обхвата на ЮИДП ДП гр.Сливен, учениците бяха запознати с дървесните видове и с колекцията от препарирани диви животни, които се намират в него. Служителите в стопанството проведоха беседа, в която малчуганите да научат повече за дейностите, свързани с грижите за гората, ролята на лесовъдите в нея и значението ѝ за живота на земята. По време на посещението, беше организирана и работилница за децата, в която всеки ученик изработи собствен медал от дървена плочка и всички получиха персонални подаръци. ДГС Гурково инициира и конкурс за рисунка, посветен на Седмица на гората 2022 г., чийто тема бе „Животът в гората“, а участниците в него бяха отличени с награди. В края на събитието, всички получиха дръвче от вида ела, което да засадят на подходящо място.