Процедури

Процедура № 1694 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.12.2017
Втора дата
Начална цена 171,037.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 184104,184105,184106,184107,184108,184109,184110
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,здб,брз,трп
Едра 523 куб.м.
Средна 259 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2962 куб.м.
За огрев 329 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4073 куб.м.