Процедури

Процедура № 1695 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.12.2017
Втора дата
Начална цена 45,490.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба прогнозни количества дървесина на временен склад - МТ

Данни за дървесината

Обект/и № 184113, 184114
Дървесен вид бб,чб
Едра 303 куб.м.
Средна 205 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 508 куб.м.