Процедури

Процедура № 1783 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 31.01.2018
Втора дата
Начална цена 32,015.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 184117
Дървесен вид см,бк,гбр,яв
Едра 479 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 435 куб.м.
За огрев 370 куб.м.
ОЗМ 99 куб.м.
Всичко 1392 куб.м.