Процедури

Процедура № 2070 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 10.05.2018
Втора дата
Начална цена 165,720.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 184128
Дървесен вид бб,см,здгл,бк,гбр,брз
Едра 72 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1882 куб.м.
За огрев 1584 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3583 куб.м.