Процедури

Процедура № 2071 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 10.05.2018
Втора дата
Начална цена 68,920.56 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 184129, 184130, 184131, 184132
Дървесен вид бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
Едра 177 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1502 куб.м.
За огрев 1380 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3073 куб.м.