Процедури

Процедура № 2139 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 04.06.2018
Втора дата
Начална цена 2,441.46 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 184137
Дървесен вид бб, трп
Едра 5 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 60 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 66 куб.м.