Процедури

Процедура № 2223 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 10.07.2018
Втора дата
Начална цена 19,297.94 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 184142
Дървесен вид бк, гбр
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 246 куб.м.
За огрев 247 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 496 куб.м.