Процедури

Процедура № 2342 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 28.08.2018
Втора дата
Начална цена 8,472.68 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 184143
Дървесен вид здб,гбр,бк,мждр,бл,кл
Едра 8 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 108 куб.м.
За огрев 104 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 220 куб.м.