Процедури

Процедура № 2361 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 05.09.2018
Втора дата
Начална цена 12,423.23 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 184146
Дървесен вид бб,здб,гбр,цр,мждр,трп,срлп
Едра 7 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 239 куб.м.
За огрев 71 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 329 куб.м.