Процедури

Процедура № 2463 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 24.10.2018
Втора дата
Начална цена 31,624.68 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Ръчно почистване на площи и почвоподготовка за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури.

Данни за дървесината

Обект/и № 184201
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.