Процедури

Процедура № 2583 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 13.12.2018
Втора дата
Начална цена 64,296.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 194107, 194108
Дървесен вид бк, гбр
Едра 96 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 566 куб.м.
За огрев 554 куб.м.
ОЗМ 132 куб.м.
Всичко 1348 куб.м.