Процедури

Процедура № 2584 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 13.12.2018
Втора дата
Начална цена 307,998.27 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194109, 194110, 194111, 194112, 194113, 194114, 194115, 194116, 194117, 194118,194119, 194120, 194121, 194122, 194123
Дървесен вид бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,мждр,трп,брз,яв,шст,дчрш
Едра 1431 куб.м.
Средна 2266 куб.м.
Дребна 316 куб.м.
Технологична 6551 куб.м.
За огрев 1484 куб.м.
ОЗМ 89 куб.м.
Всичко 10060 куб.м.