Процедури

Процедура № 2665 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 28.12.2018
Втора дата
Начална цена 62,092.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и № 194103
Дървесен вид чб
Едра 517 куб.м.
Средна 204 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 412 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1133 куб.м.