Процедури

Процедура № 2669 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 28.12.2018
Втора дата
Начална цена 233,300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194111, 194112, 194113, 194115 и 194116
Дървесен вид бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб,мждр,трп,брз,яв,дчрш,шст,
Едра 239 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2385 куб.м.
За огрев 812 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3512 куб.м.