Процедури

Процедура № 2680 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 08.01.2019
Втора дата
Начална цена 9,334.74 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194111
Дървесен вид бб, чб
Едра 56 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 330 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 404 куб.м.