Процедури

Процедура № 2760 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 01.02.2019
Втора дата
Начална цена 35,168.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 194124, 194125
Дървесен вид чб
Едра 9 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 926 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 955 куб.м.