Процедури

Процедура № 2762 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 01.02.2019
Втора дата
Начална цена 54,410.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 184130
Дървесен вид бб, бк,здб,гбр,трп,дчрш
Едра 153 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 291 куб.м.
За огрев 317 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 761 куб.м.