Процедури

Процедура № 2798 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 15.02.2019
Втора дата
Начална цена 17,687.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 194126
Дървесен вид тп
Едра 24 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 29 куб.м.
За огрев 29 куб.м.
ОЗМ 300 куб.м.
Всичко 382 куб.м.