Процедури

Процедура № 2799 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 15.02.2019
Втора дата
Начална цена 20,415.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели

Данни за дървесината

Обект/и № 1901, 1902
Дървесен вид бб, см, здгл, чб, бк
Едра 137 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 227 куб.м.