Процедури

Процедура № 2878 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 14.03.2019
Втора дата
Начална цена 42,340.83 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194127, 194128
Дървесен вид бк, гбр, здб, кл
Едра 153 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 857 куб.м.
За огрев 825 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Всичко 1842 куб.м.