Процедури

Процедура № 2879 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 14.03.2019
Втора дата
Начална цена 137,845.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 194127, 194128
Дървесен вид бк, гбр, здб, кл
Едра 153 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 857 куб.м.
За огрев 825 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Всичко 1842 куб.м.