Процедури

Процедура № 2914 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 29.03.2019
Втора дата
Начална цена 10,656.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 194131
Дървесен вид бб, чб
Едра 10 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 233 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 267 куб.м.