Процедури

Процедура № 2915 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 29.03.2019
Втора дата
Начална цена 35,758.96 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194129, 194130
Дървесен вид бб, бк, гбр, здб, трп
Едра 251 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 434 куб.м.
За огрев 250 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 1046 куб.м.