Процедури

Процедура № 2916 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 26.03.2019
Втора дата
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждата на ТП ДГС Гурково"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.