Процедури

Процедура № 3069 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.05.2019
Втора дата
Начална цена 4,430.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели

Данни за дървесината

Обект/и № 194138
Дървесен вид бб
Едра 36 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 46 куб.м.