Процедури

Процедура № 3070 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.05.2019
Втора дата
Начална цена 298,350.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194137, 194139, 194140, 194142
Дървесен вид бк,гбр,здб,яв,яс,трп,бб,чб,здгл
Едра 1181 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1531 куб.м.
За огрев 867 куб.м.
ОЗМ 402 куб.м.
Всичко 4000 куб.м.