Процедури

Процедура № 3072 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.05.2019
Втора дата
Начална цена 11,428.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен за МП от горска територия ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1903
Дървесен вид бб, чб
Едра 9 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 268 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 287 куб.м.