Процедури

Процедура № 3073 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.05.2019
Втора дата
Начална цена 71,943.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен за МП

Данни за дървесината

Обект/и № 194134
Дървесен вид бб,см,здгл,бк,гбр,здб,мждр,дчрш,яв,брз,яс
Едра 383 куб.м.
Средна 146 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 700 куб.м.
За огрев 137 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1366 куб.м.