Процедури

Процедура № 3074 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.05.2019
Втора дата
Начална цена 64,429.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 194131, 194132, 194133
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,здб
Едра 55 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1097 куб.м.
За огрев 283 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1509 куб.м.