Процедури

Процедура № 3075 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.05.2019
Втора дата
Начална цена 186,867.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194135,194136,194137,194138,194139,194140,194141,194142
Дървесен вид бб,см,чб,здгл,вб,ел,бк,гбр,здб,яв,трп,брз,врб,шст,дчрш,мждр,яс
Едра 1489 куб.м.
Средна 245 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3124 куб.м.
За огрев 1243 куб.м.
ОЗМ 402 куб.м.
Всичко 6503 куб.м.