Процедури

Процедура № 3176 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 26.06.2019
Втора дата
Начална цена 104,645.62 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194136, 194143
Дървесен вид бб,здгл,см,вб,ел,бк,гбр,здб,брз,врб,трп,яв,лп,мждр
Едра 564 куб.м.
Средна 289 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1511 куб.м.
За огрев 573 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 2960 куб.м.