Процедури

Процедура № 3177 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 26.06.2019
Втора дата
Начална цена 164,830.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 194131, 194132, 194133, 194144
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,здб,трп
Едра 223 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1900 куб.м.
За огрев 1064 куб.м.
ОЗМ 297 куб.м.
Всичко 3558 куб.м.