Процедури

Процедура № 3178 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 26.06.2019
Втора дата
Начална цена 197,065.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194137, 194140
Дървесен вид бк, гбр, здб
Едра 1168 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 482 куб.м.
За огрев 407 куб.м.
ОЗМ 402 куб.м.
Всичко 2459 куб.м.