Процедури

Процедура № 3179 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 26.06.2019
Втора дата
Начална цена 80,420.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели

Данни за дървесината

Обект/и № 194136, 194143
Дървесен вид бб,см,здгл,ел,вб,бк
Едра 564 куб.м.
Средна 289 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 876 куб.м.