Процедури

Процедура № 3261 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 19.07.2019
Втора дата
Начална цена 163,193.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 194131, 194133, 194144
Дървесен вид бб, чб,здб,бк,гбр,трп
Едра 212 куб.м.
Средна 69 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1885 куб.м.
За огрев 1064 куб.м.
ОЗМ 297 куб.м.
Всичко 3527 куб.м.