Процедури

Процедура № 3269 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 23.07.2019
Втора дата
Начална цена 81,817.21 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194145, 194146, 194147, 194148, 194149
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,здб,мждр,кл,цр,бл
Едра 12 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1526 куб.м.
За огрев 1006 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2573 куб.м.