Процедури

Процедура № 3312 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 08.08.2019
Втора дата
Начална цена 17,685.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194147
Дървесен вид бк,гбр,здб,мждр,кл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 386 куб.м.
За огрев 389 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 775 куб.м.