Процедури

Процедура № 3359 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 05.09.2019
Втора дата
Начална цена 15,565.15 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194144, 194154
Дървесен вид здб,гбр,бк,кл
Едра 21 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 202 куб.м.
За огрев 176 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 399 куб.м.